• سبد گردانی اختصاصی

    سبد گردانی اختصاصی

    الف) مشاوره ای :ما به شما مشاوره خرید و آموزش خرید داده و کارمزد جزئی پرداخت میکنید.سبد شما توسط ما رصد شده و توصیه های لازم به شما ارائه خواهد شد.ب) حق العمل کاری :بدون اینکه پولی …

    ادامه...